מדיניות פרטיות

1. שימוש בתוכן האתר

האתר שומר לעצמו את הזכות לפרש את התוכן של אתר זה ואת התוכן של אתר זה לשימושך האישי בלבד. התוכן הכלול בזכויות היוצרים ובהודעות קנייניות אחרות, יש לכבד אותך ועותק יישמר. אם תוכן האתר ללא ההצהרה הנכונה, אינו אומר שלאתר אין זכויות, אין פירושו שהאתר אינו תובע זכויות, ועליך לכבד את עקרון תום הלב ואת האינטרסים הלגיטימיים של תוכן לשימוש לגיטימי. אינך רשאי בשום אופן לשנות, להעתיק, להציג בפומבי, לפרסם או להפיץ חומרים כאלה או להשתמש בהם בכל דרך אחרת למטרות ציבוריות או מסחריות. לאסור על כל אחד מהחומרים הללו עבור כל אתר אחר או מדיה מודפסת אחרת או סביבת מחשב ברשת. תוכן באתר ולערוך את צורת ההגנה המשפטית על ידי חוק זכויות יוצרים, כל שימוש בלתי מורשה עלול להוות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות משפטיות אחרות. אם לא תסכים או תפר תנאים אלה, הרשאתך להשתמש באתר תבוטל אוטומטית ועליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או מודפס.

2. אתר הפצת מידע

זמינות התוכן באתר זה ללא כל צורה של אחריות. אינו מבטיח את הדיוק והשלמות המוחלטים. האתר במוצרים, בטכנולוגיות, בתוכניות, במחיר ובהקצאה יהיו כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. ייתכן שתוקפו של תוכן האתר פג, semiconductor-usa.com. אין התחייבות לעדכן אותם. שחרור מופעל של מידע עשוי להיות במקום שלך עדיין לא יכול לקבל את המוצר, התהליך או השירות, אתה יכול לפנות לאנשי הקשר העסקיים והמפיץ של semiconductor-usa.com.

3. הגשות משתמשים

בנוסף להוראות הפרטיות, מלבד אלו, הנך שולח או מפרסם חומר כלשהו לאתר, או שפרטי התקשרות (להלן יכונו ביחד מידע) ייחשבו כלא סודיים ולא קנייניים. השימוש שלך באתר זה לא יפר חוקים, תקנות ומוסר ציבורי, לא לדואר או ממנו או לשלוח כל חומר לא חוקי, מאיים, לשון הרע, לשון הרע, מגונה, פורנוגרפי או חומר בלתי חוקי אחר. אם לאנשים יש תוכן מידע והשפעה יש ראיות לאזהרה או התנגדות לאתר זה אל תהסס למחוק את ההודעה או השעיה בלתי מוגבלת של המידע בדפדפן האינטרנט, ללא צורך בקבלת הסכמה מוקדמת, אין חובה לפרסם את ההודעה, המצב הוא רציני, ניתן להסיר את האתר הזה מהמשתמש.

4. משתמשים מחליפים תוכן

semiconductor-usa.com עומד לפקח או לבדוק את המשתמש לשלוח או לפרסם הודעות או לתקשר אך ורק זה עם זה מידע בכל תחום אחריות, לרבות אך לא רק חדרי צ'אט, פורומים של semiconductor-usa.com או פורומים אחרים של משתמשים, וכן כל החלפה של content.semiconductor-usa.com עבור התוכן של כל החלפה כזו אינה נושאת באחריות כלשהי, בין אם היא גורמת להשמצה, פרטיות, גסות או בעיות אחרות.semiconductor-usa.com נשמרת כאשר נמצאה מחיקה. הנחשב כתוכן פוגעני, משמיץ, מגונה או מעורר התנגדות אחרת בזכות למידע.

5. אתר להורדת תוכנה לשימוש

אם אתה מוריד תוכנה מהשימוש בתוכנה כדי לציית להסכם רישיון התוכנה להביא את כל תנאי רישיון התוכנה. כאשר אתה קורא ומקבל את הסכם רישיון התוכנה לפני שההוראות עלולות שלא להוריד או להתקין את התוכנה.

6. קישורים לאתרי צד שלישי

קישורים לאתרי צד שלישי רק לנוחיותך. אם תשתמש בקישורים אלה, תעזוב את site.semiconductor-usa.com לא בדק אתרי צד שלישי כלשהם, באתרים אלה ובתוכנם אין שליטה, ללא אחריות. אם תחליט לגשת לקישורים כלשהם לאתרי צד שלישי, ההשלכות האפשריות והסיכונים שלהם מוטלים על עצמך.

7. הגבלת אחריות

semiconductor-usa.com והספקים שלו או צד שלישי שהוזכרו אינם אחראים לכל נזק (כולל אך לא רק לאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה עסקית שנגרמה על ידי נזק), בין אם נזק כזה נובע מהשימוש הראוי, או לא יכול להשתמש ב- האתר, והאתר מקשר לכל אתר אינטרנט או כל מידע הכלול באתרים כאלה שנגרם, וללא קשר אם יש להם חוזה זה, עוולה או כל בסיס משפטי אחר מראש וזה היה נזק כזה עלול להתרחש עצה. אם אתה משתמש באתר זה כתוצאה ממידע או נתונים הדרושים לתחזוקה, תיקון או תיקון של ציוד, עליך להיות מודע לכך שהם חייבים לשאת בכל העלויות הנובעות ממנו.semiconductor-usa.com במקרה של המצבים הבאים ללא אחריות: העברת המידע על ידי ספק שירותי הרשת (semiconductor-usa.com. והאדם המורשה שלו) מלבד היזום; העברת מידע, ניתוב, קישוריות ואחסון מסופקים על ידי התהליך הטכני האוטומטי הדרוש, בחירת ספק שירותי רשת המידע; בנוסף לדרישות אחרות של תגובה אוטומטית, ספק שירותי הרשת אינו בוחר בספקי מידע ובנמענים אלה; ספקי שירותי רשת מערכת או רשת מתווך או אחסון זמני של מידע עותק של הטופס, בנסיבות רגילות, לא אדם אחר מאשר הנמען המיועד קיבל את הזמן השמור לא יותר מהנמען המיועד לספק גישה להעברת מידע, ניתוב או על ידי חיבור לזמן סביר; באמצעות העברת המערכת או הרשת של תוכן מידע שלם.

8. עקרונות כלליים

semiconductor-usa.com רשאי לשנות תנאים אלה בכל עת. עליך לבקר בדף זה כדי להבין את התנאים הנוכחיים, מכיוון שמונחים אלה קשורים אליך באופן הדוק. תנאים מסוימים של תנאים אלה עשויים להיות בחלק מהדפים על ידי הודעות משפטיות או תנאים שהוחלפו במפורש.

Top