תנאי שימוש

1. קניין רוחני.

השירות, האתר וכל המידע ו/או התוכן שאתה רואה, שומע או חווית אחרת באתר ("התוכן") מוגנים בסין ובחוקים בינלאומיים של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים, ושייכים ל-semiconductor-usa. com או להורה, שותפים, שותפים, תורמים או צדדים שלישיים.semiconductor-usa.com מעניק לך רישיון אישי, לא ניתן להעברה, לא בלעדי להשתמש באתר, בשירות ובתוכן כדי להדפיס, להוריד ולאחסן חלקים של התוכן שאתה בוחר, בתנאי שאתה: (1) משתמש רק בעותקים אלה של התוכן למטרות העסקיות הפנימיות שלך או לשימושך האישי והלא מסחרי; (2) אין להעתיק או לפרסם את התוכן בכל מחשב רשת או לשדר, להפיץ או לשדר את התוכן במדיה כלשהי; (3) אין לשנות או לשנות את התוכן בכל דרך, או למחוק או לשנות כל הודעת זכויות יוצרים או סימן מסחרי. שום זכות, בעלות או עניין בתוכן או חומרים שהורדתם לא מועברים אליך כתוצאה מרישיון זה. semiconductor-usa.com שומרת לעצמך את הבעלות המלאה ואת זכויות הקניין הרוחני המלאות בכל תוכן שאתה מוריד מהאתר, בכפוף לרישיון מוגבל זה עבורך לעשות שימוש אישי בתוכן כמפורט כאן. אינך רשאי להשתמש באף אחד מהסימנים או הלוגו המופיעים ברחבי האתר ללא הסכמה מפורשת בכתב מבעל הסימן המסחרי, למעט כפי שמתיר החוק החל. אינך רשאי לשקף, לגרד או למסגר את דף הבית או כל עמוד אחר של אתר זה בכל אתר אינטרנט או דף אינטרנט אחר. אין לחבר 'קישורים עמוקים' לאתר, כלומר ליצור קישורים לאתר זה העוקפים את דף הבית או חלקים אחרים באתר ללא אישור בכתב.


2. ויתור על אחריות.

semiconductor-usa.com אינו נותן אחריות או מצג מפורש, משתמע ביחס למוצר כלשהו, ​​או ביחס לאתר, לשירות או לתוכן. semiconductor-usa.com מתנער במפורש מכל אחריות מכל סוג, מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת וללא הפרה ביחס למוצרים, האתר, השירות וה-content.semiconductor-usa.com אינם מתחייבים שהפונקציות שיבוצעו על ידי האתר או השירות יהיו ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או ללא שגיאות, או שפגמים באתר או בשירות יהיו corrected.semiconductor-usa.com אינה מתחייבת לדיוק או לשלמות התוכן, או ששגיאות כלשהן בתוכן יתוקנו. האתר, השירות והתוכן מסופקים על בסיס 'כמות שהוא' ו'כפי שהוא זמין'.

ב-semiconductor-usa.com, כתובות ה-IP של המבקרים נבדקות ומנתחות מעת לעת לצורך ניטור ושיפור יעיל של אתר האינטרנט שלנו בלבד, והן לא ישותפו מחוץ ל-semiconductor-usa.com.

במהלך ביקור באתר האינטרנט, אנו עשויים לבקש ממך מידע ליצירת קשר (כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר פקס וכתובות למשלוח/חיוב). מידע זה נאסף על בסיס התנדבותי - ורק באישורך.

 

3. הגבלת אחריות.

בשום מקרה לא תישא semiconductor-usa.com באחריות כלפי הקונה או כלפי כל צד שלישי לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי, עונשי או לדוגמה (כולל אובדן רווחים, אובדן חסכונות או אובדן הזדמנות עסקית) מתוך או קשור ל(i) כל מוצר או שירות שיספקו או יסופקו על ידי semiconductor-usa.com, או שימוש בחוסר יכולת להשתמש בו; (ii) השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר, בשירות, או התוכן, (iii) כל עסקה שבוצעה באמצעות האתר או בהקלה; (iv) כל טענה המיוחסת לטעויות, השמטות או אי דיוקים אחרים באתר, בשירות ו/או בתוכן; (v) גישה בלתי מורשית אל או סימולציה של השידורים או הנתונים שלך, (vi) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו באתר או בשירות; (vii) כל עניין אחר הקשור למוצרים, לאתר, לשירות או לתוכן, גם אם הוא מוליכים למחצה בארה"ב. ל-com נמסר על האפשרות של נזקים כאלה.

המחויבות והאחריות הבלעדית של semiconductor-usa.com לפגמים במוצר תהיה, לבחירתו של semiconductor-usa.com, להחליף מוצר פגום כזה או להחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידי הלקוח, לכן בשום מקרה לא תחרוג האחריות של semiconductor-usa.com מחיר הרכישה של הקונה. הסעד שלעיל יהיה כפוף להודעת הקונה בכתב על הפגם ולהחזרת המוצר הפגום תוך שישים (60) יום מהרכישה. התרופה שלעיל אינה חלה על מוצרים שעברו שימוש לרעה (כולל ללא הגבלה פריקה סטטית), הזנחה, תאונה או שינוי, או על מוצרים שהולחמו או שונו במהלך ההרכבה, או שאינם מסוגלים להיבדק בדרך אחרת. אם אינך מרוצה מהאתר, מהשירות, מהתוכן או מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי שלך הוא הפסקת השימוש באתר. אתה מאשר, על ידי השימוש שלך באתר, שהשימוש שלך באתר הוא על אחריותך הבלעדית.

Top